Tävlingen

Regler

Inledande info: Varje enskild film som deltar i Novemberfestivalen har först valts ut vid någon av landets nitton regionala uttagningsfestivaler. Det är de regionala uttagningsfestivalerna som skickar filmerna till Novemberfestivalen. De regionala uttagningarnas regler kan skilja sig lite från Novemberfestivalens regler, så läs igenom Novemberfestivalens regler noggrannt om du vill ha möjlighet att gå vidare.

Följande nio regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Novemberfestivalen. Observera att vi tagit bort regeln om oetablerad film – fr.o.m. 2012 kan all film gjord av dig mellan 16 och 26 år delta i tävlan, oavsett finansiering!

1. Filmen ska vara producerad år 2019 eller 2020.

2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2020.

3. Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.

4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.

5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil. Samtliga filmfiler skall hålla följande format:

 • Videokomprimering : H.264 (MP@4.0) eller MPEG-2 (MP@HL)
 • Bitraten (datahastigheten) ska vara max 20 Mbit/sek för H.264 och max 40 Mbit/sek för MPEG-2.● Videobilden ska fylla ut endera ovan- och underkant eller sidor i storleken 1920×1080 pixlar. Övrig yta ska vara svart så att den totala bildstorleken alltid är 1920×1080.
 • Videobilden måste innehålla kvadratiska pixlar och ej vara anamorfisk (ihoptryckt bild).
 • Bildhastighet ska vara 25 bilder per sekund.
 • Ljudkomprimering : PCM/WAV 48kHz/16bit stereo eller Dolby AC3 5.1 448 Kbit/sek eller Dolby AC3 2.0 224 Kbit/sek.
 • Inkapslingsformat : MPEG-4 eller Matroska (MKV).
 • Sammanflätat “interlaced” material behöver vara korrekt “flaggad” med det fält som videon börjar med (”lower” eller “upper” fält/field).
 • Eventuella undertexter ska placeras inom synlig bild, ej på svart balk i brevlådeformat.
 • Filens namn ska innehålla filmens titel.

Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningarna samt läggas ut på REGLER-sidan på novemberfestivalen.se.

Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.

6. Filmerna tävlar i två klasser under Novemberfestivalen:

 • Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
 • Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år

Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.

7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.

8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där filmaren bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om filmaren är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region filmaren anser vara sin hemregion.

Exempel: Filmaren är uppväxt/boende i Malmö, men studerar film och video på en skola i Värmland. Filmaren väljer då att anmäla filmen till Film i Skånes eller Film i Värmlands uttagningsfestival.

Exempel: Filmaren är uppväxt i Dalarna, har studerat i Stockholm i ett år och därefter flyttat till Norge. Då är det åter upp till filmaren att avgöra om den tillhör Dalarna eller Stockholm.

9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Alla de regionala uttagningarnas inlämnings- och festivaldatum uppdateras kontinuerligt under TÄVLINGEN – REGIONFESTIVALER på www.novemberfestivalen.se.

Avancerad info: Observera att några regionfestivaler även visar film “utom Novemberfestivalen-tävlan”. Om du önskar att din film ska delta i Novemberfestivalen-uttagningen under en uttagningsfestival (A), men visas utom Novemberfestivalen-tävlan under en annan uttagningsfestival (B) så är det mycket viktigt att du noggrant utreder om visning utom tävlan är möjlig hos just din festival innan du anmäler din film och ser till att festivalen där du vill att filmen ska visas utom tävlan förstått ditt önskemål – annars riskeras felaktig registrering och diskvalificering. Ta helst personlig kontakt med den som ansvarar för festivalen.
Kontaktpersonerna listas HÄR.

Thomas AnderssonTävlingen