Regional login

Obs!

  • Denna sida används endast av regionuttagningarnas personal.
  • Inloggningsuppgifter erhålls från Novemberfestivalen när årets inlämning öppnat.
  • Registrering och filminskick till den 24:e Novemberfestivalen (2019) kommer hållas öppen i höst (öppningsdatum 26 augusti). Registreringssidan stängs ner efter deadline 27 september och varken filmer eller registreringar tas emot efter detta datum. Om ni vill registrera och skicka in filmer innan 26 augusti, kontakta Novemberfestivalen, så kollar vi om det går att ordna.
  • Anmälningsformuläret är tvingande. Ha alla uppgifter tillgängliga när du ska registrera film och kontrollera noggrant att all information finns med och är korrekt.
  • Vid frågor, kontakta Novemberfestivalen, men läs gärna vår årliga samarbetsöverenskommelse först. Det mesta rörande samarbetet behandlas där.

Klicka på länken nedan för att logga in och anmäla bidrag till kommande Novemberfestivalen.
Anmälan kan endast ske via detta registreringsformulär.
Login till bidragsformulär>>

Thomas AnderssonRegional login