Priser

Mellanvikt (16-19 år)
Bästa film:  Ett presentkort till ett värde av 15 000 kr. Dessutom två branschackrediteringar* till Göteborg International Film Festival. Priset är framtaget av Novemberfestivalen i samarbete med Göteborg International Film Festival. Även 2:a pris och 3:e pris delas ut.   

Tungvikt (20-26 år) 
Bästa film: Ett presentkort på kamerautrustning från Canon (värde 25 000 kr). Dessutom två branschackrediteringar* till Göteborg International Film Festival. Priset är framtaget av Canon och Scandinavian Photo och i samarbete med Göteborg International Film Festival. Även 2:a pris och 3:e pris delas ut.

Priser som delas ut under Novemberfestivalen är: 
Bästa film,
Bästa Manus,

BÄSTA Foto,
BÄSTA Ljud,
BÄSTA Klippning,
BÄSTA Originalmusik,
BÄSTA Kvinnlig skådespelare
BÄSTA Manlig skådespelare delas ut.

Alla pristagare i kategorierna ovan får Novemberstatyett och diplom med juryns motivering. Dessutom röstar publiken fram en film som får Publikpriset.

 

ZENTROPA PRISET
ZENTROPA POST PRODUCTION SWEDEN delar ut Zentropapriset. Priset går till ett filmprojekt som visar att kreatörerna har stor filmisk kunskap, berättarglädje och egensinnighet. Priset består av professionell efterbearbetning på Zentropa i Trollhättan till vinnarens nästa filmprojekt. Det betyder att vinnarens nästa film kommer att gradas i Zentropas gradingstudio och Zentropa kommer även att ge rådgivning kring eventuella vfx i filmen. Innan inspelningen startar kan Zentropa även ge rådgivning om kamera och look på filmen. Slutligen levereras filmen färdig i diverse visningsformat till regissören. Mer info lämnas vid prisöverlämning.

Svenska Filminstitutets hederspris
SVENSKA FILMINSTITUTETS HEDERSPRIS delas ut till en film gjord av en filmare i mellanviktsklassen. Prissumman om 5000 kr är tänkt att stimulera fortsatt filmande. Juryn utgörs av Anna Håkansson, Malin Nygren och Annika Gillegård på Svenska Filminstitutet.

 

BUFF Filmfestival 
BUFF FILMFESTIVAL väljer ut bästa film berättad ur ett ungt perspektiv för visning på den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, 20-25 mars 2017. Urvalet görs av BUFF:s programgrupp bestående av Alexe Landgren, Fanny Loeb, Daniel Lundquist och Torun Spånberg Slettan.

 

Göteborg Film Festival
GÖTEBORG FILM FESTIVAL väljer ut tre filmer för festivalvisning i Göteborg 2017. Urvalet görs av Tobias Åkesson som är ansvarig för det nordiska programmet och Maja Kekonius som ansvarar för det svenska programmet. Maja presenterar de utvalda filmerna på Novemberfestivalen 2016.

 

Nordisk Ungdoms Film Festival 
NUFF väljer en film från varje tävlingsklass under Novemberfestivalen, som kommer vara med i den nordiska ungdomsfilmstävlingen NUFF 2017, 16-25 juni i Tromsö, Norge. NUFF:s festivalkoordinator Sigurd Lakseide presenterar de utvalda filmerna på Novemberfestivalen 2016.

 

PinWheel Films Unga Distributionspris

PINWHEEL-PRISET delas ut av ABF, Folkets Hus och Parker och TriArt för andra gången. Första och andra priset väljs ut av ABF, Folkets Hus och parker och TriArt. Priset består av visningsmöjlighet på TriArt.se, ABF Play och hos samtliga samarbetande Folkets Hus och Folkets bio i främst Västra Götalandsregionen. Förstapristagaren kommer även bli inbjuden till ett filmsamtal under Kortfilmens dag på Folkets Hus Viktoriahuset/Hagabion i Göteborg.

 

PUBLIKENS PRIS

delas ut varje år. Efter festivalens sista filmakt på lördagen röstar publiken fram en vinnande film. Var med och rösta på den film under festivalen som du tycker är bäst!

 

För samtliga priser gäller att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
*Gäst/branschackreditering = frikort till alla filmvisningar (i mån av plats).

Thomas AnderssonPriser